آشنایی با تیم

ما یک تیم حرفه ای اختصاص داده ایم، آماده انجام آن هستیم
آنچه که هرچه طول می کشد تا کسب و کارتان رشد کند.

مایکل دارن

موسس / سئو

کارک میلر

هم بنیانگذار / سئو
توسعه دهندگان

دیوید اسمیت

توسعه دهنده

جان کلار

طراح گرافیک

جونیو اسمیت

توسعه دهنده
پشتیبانی

روبرت اسمیت

کتی اسمیت

جونیو اسمیت

کاترینا اسمیت

دفتر شرکت

ما به خیابان آرژانتین تهران منتقل شده ایم و به دلیل این جابجایی بطور کامل در دفتر مسقر نشده ایم به زودی آدرس قرار میگیرد

فهرست